CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TT Ngành/chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Văn bằng tốt nghiệp
1 Nhóm ngành 1: KTA01
1.1 Kiến trúc 7580101 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)
Kiến trúc sư
1.2 Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)
Kiến trúc sư
2 Nhóm ngành 2: KTA02
2.1 Kiến trúc cảnh quan 7580102 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)
Kiến trúc sư
2.2 CT tiên tiến ngành Kiến trúc 7580101.1 V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
(Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2,0)
Kiến trúc sư
3 Nhóm ngành 3: KTA03
3.1 Thiết kế đồ họa 7210403 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân
3.2 Thiết kế thời trang 7210404 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân
4 Nhóm ngành 4: KTA04
4.1 Thiết kế nội thất 7580108 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân
4.2 Điêu khắc 7210105 H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Cử nhân
5 Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 7580201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học Kỹ sư
6 Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) 7580201.1 A00: Toán, Vật lý, Hóa học Kỹ sư
7 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ sư
8 Quản lý xây dựng 7580302 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Anh văn
D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn
Kỹ sư
9 Kinh tế Xây dựng 7580301 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Anh văn
Kỹ sư
10 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ sư
11 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) 7580210 A00: Toán, Vật lý, Hóa học Kỹ sư
12 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) 7580210.1 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ sư
13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Anh văn
Kỹ sư
14 Công nghệ thông tin 7480201 A00: Toán, Vật lý, Hóa học
A01: Toán, Vật lý, Anh văn
Kỹ sư

Tin tức và sự kiện!