Thông báo về TKB, lịch thi
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập
Thông báo về học phí
Thông báo về kỷ luật - khen thưởng
Thông báo về xử lý học tập
Thông báo về các vấn đề khác
Thông báo LỊCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI GDTC NHỊP 2 KỲ 2 NĂM HỌC 2016- 2017(05/22/2017 16:13:03)
Thông báo về việc thay đổi phòng học tầng 2 nhà H các ngày 27, 28/4/2017(04/26/2017 14:53:36)
Thông báo về việc phát Bằng Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2 và hệ không chính quy năm 2017(04/26/2017 12:57:06)
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội I sẽ tổ chức học bổ sung khoá 29b cho các sinh viên chưa hoàn thành khoá học Giáo dục Quốc phòng và An ninh(04/19/2017 08:17:57)
Thông báo V/V thay đổi phòng học, lịch thi và danh sách SV thi bổ sung nhịp 1 HK2/ 2016 - 2017(04/13/2017 15:39:06)
Thông báo về Danh sách những sinh viên bị đình chỉ học tập trong năm học 2017-2018 đối với sinh viên thi hộ và nhờ thi hộ(04/07/2017 15:29:54)
Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 (04/03/2017 14:01:42)
(Một số lưu ý: Danh sách các lớp đủ điều kiện được mở học tối - HK2/2016 - 2017 và Đăng ký thi bổ sung của các SV trong QĐ 144/QĐ-ĐHKT-CT-CTSV
Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (mới)(03/25/2017 16:02:51)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập đợt buổi tối và gia hạn nộp học phí - HK2 năm học 2016-2017 (03/15/2017 10:27:49)
Thông báo về mức học phí và thời hạn nộp học phí HK2, năm học 2016 - 2017 đối với đào tạo đại học hệ chính quy(03/07/2017 09:30:54)
Thông báo về Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(02/17/2017 17:18:51)
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi năm học 2016 - 2017(02/06/2017 10:07:17)
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 20107(01/20/2017 16:41:05)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU(01/16/2017 16:01:33)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC(01/16/2017 15:52:35)
Quy định về Kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ, giảng dạy và học ngoại ngữ tăng cường(01/09/2017 08:29:34)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập Học kỳ 2 năm học 2016-2017 - Đợt 2 và Lịch thi bổ sung nhịp 2 của HK1/ 2016 - 2017(01/07/2017 17:04:53)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập Học kỳ 2 năm học 2016-2017(12/28/2016 11:21:36)
Thông báo về Kế hoạch thi các lớp học riêng (buổi tối) môn tin học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(12/27/2016 11:25:32)
Các quyết định về học bổng Học kỳ I năm học 2016-2017 và Khen thưởng Học kỳ II năm học 2015-2016(12/19/2016 09:03:56)