Thông báo về TKB, lịch thi
Thông báo về đăng ký khối lượng học tập
Thông báo về học phí
Thông báo về kỷ luật - khen thưởng
Thông báo về xử lý học tập
Thông báo về các vấn đề khác
Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (mới)(03/25/2017 16:02:51)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập đợt buổi tối và gia hạn nộp học phí - HK2 năm học 2016-2017 (03/15/2017 10:27:49)
Thông báo về mức học phí và thời hạn nộp học phí HK2, năm học 2016 - 2017 đối với đào tạo đại học hệ chính quy(03/07/2017 09:30:54)
Thông báo về Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(02/17/2017 17:18:51)
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi năm học 2016 - 2017(02/06/2017 10:07:17)
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 20107(01/20/2017 16:41:05)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU - CƠ HỌC KẾT CẤU(01/16/2017 16:01:33)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC THỦY LỰC(01/16/2017 15:52:35)
Quy định về Kiểm tra trình độ đầu vào ngoại ngữ, giảng dạy và học ngoại ngữ tăng cường(01/09/2017 08:29:34)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập Học kỳ 2 năm học 2016-2017 - Đợt 2 và Lịch thi bổ sung nhịp 2 của HK1/ 2016 - 2017(01/07/2017 17:04:53)
Thông báo về lịch đăng ký Khối lượng học tập Học kỳ 2 năm học 2016-2017(12/28/2016 11:21:36)
Thông báo về Kế hoạch thi các lớp học riêng (buổi tối) môn tin học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(12/27/2016 11:25:32)
Các quyết định về học bổng Học kỳ I năm học 2016-2017 và Khen thưởng Học kỳ II năm học 2015-2016(12/19/2016 09:03:56)
Thông báo về việc nộp học phí đợt 4 - Học buổi tối - Học kỳ 1 năm học 2016-2017(12/16/2016 17:26:41)
Thông báo về Kế hoạch thi các học phần Giáo dục thể chất /đợt 2 và các lớp học phần buổi tối Học kỳ 1 năm học 2016-2017(12/12/2016 17:15:40)
Thông báo về Kế hoạch thi các môn tin học/đợt 2 Học kỳ 1 năm học 2016-2017(12/05/2016 15:36:53)
THÔNG BÁO LỊCH THI BỔ SUNG NHỊP 1, KQ KIỂM TRA BỔ SUNG TIẾNG ANH ĐẦU VÀO và MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN - HỌC KỲ 1/ NĂM HỌC 2016 - 2017(11/07/2016 16:56:52)
Thông báo về Thời khóa biểu các lớp Tiếng Anh tăng cường khóa 2016 - Học kỳ 1/ Năm học 2016-2017(10/28/2016 11:37:21)
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí Học kỳ 1 năm học 2016-2017(10/14/2016 17:21:31)
Thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ bổ sung (buổi tối) của Học kỳ I năm học 2016-2017(10/10/2016 16:12:18)